Khanum

Khanum

Khanum, photo of Ruhiyyih Khanum's grave in Haifa, Israel.
    $0.00Price